Back स्वस्थ शैक्षिक वर्षको लागि स्कूलमा पछाडि स्कूल सल्लाह

चरण १: स्कूललाई ​​तपाईंको बच्चाको सल्लाहको बारेमा बताउनुहोस्। जब औषधि मिक्समा हुन्छ, स्कूल प्रेपमा फिर्ता जटिल हुन्छ। यो सुझावहरूको साथ, यसलाई सजिलो बनाउनुहोस्।

किन बिरामी काम गर्न जाने एक खराब विचार हो

चिसो लागेको छ भने काममा जान ठीक छ? फ्लू को बारेमा के? वा ज्वरो? यहाँ घर बस्नुको सट्टा बिरामी काममा जाने risks जोखिमहरू छन्।

औषधी लिई आत्म-देखभाल हो

एक मानसिक रोगका साथ निदान भएकाहरूको लागि आत्म-औषधि असुरक्षित हुन सक्छ। यहाँ किन औषधि पालन तपाईंको आत्म-देखभाल तालिकाको भाग हुनुपर्दछ।